ISCAR Around the Globe ▼
A+   A-
Syftet med Iscar Sverige är att med våra produkter och våra tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft.

ISCAR SVERIGE AB

Kungsängsvägen 17B
Box 845
751 08 Uppsala

Tel 018-66 90 60

Fax 018-12 29 20

info@iscar.se
Internet:http://www.iscar.se

Iscar Sverige AB säljer och marknadsför Iscar hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri.

Administration

Säljare

Projekttekniker

CTMS Verktygshantering

Så här hittar du till oss