Ledande inom innovationer för skärande bearbetning

Innovation har gjort ISCAR till det stora metallbearbetningsföretag som det är idag. Denna innovation hade dock inte varit möjlig utan ett totalt engagemang för forskning och utveckling och ISCAR lägger därför cirka 6% av sina totala resurser på F&U-verksamhet. På ISCAR är kreativitet ett sätt att leva.


Varje ny produkt börjar som en idé i en ingenjörs huvud. En prototyp produceras och går igenom uttömmande analyser. Upprepade förbättringar, analyser och tester fortgår tills önskat resultat är uppnått. Först efter denna omfattande utvecklings- och testsekvens kan den nya idén gå från prototyp till tillverkning.


ISCAR´s innovationer är inte begränsade enbart till nya produkter för skärande bearbetning. Mer effektiva och kostnadsbesparande tillverkningsprocesser testas, utvärderas och införs ständigt. Förbättringar inom datorisering, dataflöde, kvalitetssäkring, medarbetarnas säkerhet och miljöskydd är också en del av ISCAR´s filosofi. ISCAR är verkligen ett företag där innovation aldrig upphör.