Stef Wertheimer

Stef WertheimerISCAR´s grundare. Hans vision och dynamiska ledarskap har gjort ISCAR till det framgångsrika företag det är idag.

Eitan Wertheimer

Eitan Wertheimer 1951-2022
Tidigare styrelseordförande - IMC Group. Hans ledarskap bidrog till bildandet av den multinationella IMC-gruppen.


Grundarna

ISCAR grundades i ett gammalt skjul i Nahariya av Stef Wertheimer och hans fru Miriam. Stef Wertheimer satte grunden för ISCAR´s framgång och hade framsyntheten och visionen att utmana en etablerad industri. Hårt arbete stärkt av ett passionerat engagemang för innovation, har lett till att ISCAR blivit en branschledare som växt från att på 1950-talet vara ett familjeföretag till att idag vara en av världens främsta helhetsleverantörer av hårdmetallverktyg. På 1980-talet fortsatte Eitan Wertheimer sin fars vision och ISCAR blev en ledande global aktör. Det växande företaget flyttade till Tefen Industrial Park, som ligger i Israels västra Galiléen. Redan då genomsyrades Iscar av utveckling och innovation på alla nivåer inom företaget. ISCAR expanderade till marknader i Europa, Fjärran Östern och Amerika och etablerade sin globala närvaro genom att inrätta produktionsanläggningar, distributionscenter och försäljnings- och servicekontor i hela den industrialiserade världen.
ISCAR är ett ledande varumärke inom International Metalworking Companies (IMC) Group, vilket sedan 2006 ägs av Berkshire Hathaway. “Att vara associerad med en av världens starkaste investeringsgrupper försäkrar en väldigt stark ryggrad för ISCAR och IMC”, sade Eitan Wertheimer efter att koncernen förvärvats av Berkshire Hathaway. “Det kommer att göra det möjligt för IMC-koncernen att förnya sig och expandera än mer aggressivt än tidigare och att samarbeta närmare med kunderna”.
Alltsedan ISCAR grundades 1952 har företaget utvecklats till sin nuvarande position i IMC-koncernen som nu omfattar över 130 dotterbolag verksamma i över 60 länder.