Sweden

ISCAR SVERIGE AB


SVERIGE AB Manager
Weine Werlevik
VD
ISCAR SVERIGE is located in Uppsala, about 70 kilometers north of Stockholm. Its team of sales engineers are metalworking and manufacturing specialists.
Covering all of Sweden, they provide customers with the latest technological advances in the metal cutting industry.
ISCAR SVERIGE conducts free customer seminars and provides on-location consultation, all a part of the value-added benefits of ISCAR and its highly sophisticated metalworking tools.

For additional information, please see our local site on the Internet at http://www.iscar.se
Kungsangsvagen 17B
751 08 Uppsala
Box 845
Tel:+46 (0) 18 66 90 60
Fax:+46 (0) 18 122 920
Syftet med Iscar Sverige är att med våra produkter och våra tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft.
Iscar Sverige AB säljer och marknadsför Iscar hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri.

Administration

Säljare

Projekttekniker

CTMS Verktygshantering

Så här hittar du till oss

Privacy Statement