ISO-certifiering

Miljöpolicy ISCAR´s verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser. Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning eller vara biologisk nerbrytbara.
Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser. Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015